Jachty :: Łódki :: Windsurfing :: Jezioro Czos          

Szkolenia i egzaminy

Planowane najbliższe egzaminy w "Na fali" Andrzej Bronicki:

Sternik Motorowodny

- egzamin 17 lipca 2020r. godz. 16.00, Mrągowo, jezioro Czos, dokładny termin szkolenia do ustatenia, kontakt: Andrzej Bronicki  tel: 602 306 478

- egzamin 21 lipca 2020r. godz. 16.00, Mrągowo, jezioro Czos, dokładny termin szkolenia do ustatenia, kontakt: Andrzej Bronicki  tel: 602 306 478

Żeglarz Jachtowy

- egzamin - początek sierpnia 2020r., Mrągowo, jezioro Czos, dokładny termin egzaminu do ustalenia, kontakt: Andrzej Bronicki  tel: 602 306 478.

Szkolenia - sporty motorowodne

Kurs i egzamin na patent sternika motorowodnego

Kurs: 350zł lub 200zł - rabat mają kursanci którzy zdawali na żeglarza jachtowego w "Na fali", egzamin i wydanie patentu: 300zł lub 150zł (ze zniżką uczniowską).
Szkolenia i egzaminy w Mrągowie na jeziorze Czos od kwietnia do końca września. Zapisy: tel. 602 306 478. Patent sternika motorowodnego wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Sternik Motorowodny jest uprawniony do: prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej. Trzeba mieć skończone 14 lat. Osoby z patentem sternika motorowodnego mające nieskończone 16 lat, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.

Kurs i egzamin na licencję do holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających

Kurs: 300zł, egzamin i wydanie patentu: 300zł lub 150zł (ze zniżką uczniowską).
Szkolenia i egzaminy w Mrągowie na jeziorze Czos od kwietnia do końca września. Zapisy: tel. 602 306 478. Licencję wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Patent uprawnia do: holowania narciarza wodnego oraz innych obiektów służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów motorowych i żaglowych.

Szkolenia - żeglarstwo

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego

Kurs: 850zł (ok. 200zł zawodnicy po sprawdzeniu umiejętności), egzamin i wydanie patentu: 300zł lub 150zł (ze zniżką uczniowską).
Szkolenia i egzaminy w Mrągowie na jeziorze Czos od kwietnia do końca września. Zapisy: tel. 602 306 478. Patent żeglarza jachtowego wydaje Polski Związek Żeglarski.

Kurs żeglarski dla osób zaczynających przygodę z żeglarstwem zakończony egzaminem. Daje możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Żeglarz jachtowy jest uprawniony do:

 1. Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych;
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

 1. Ukończyła 14 rok życia (młodsi mogą odbyć szkolenie i przystąpić do egzaminu gdy ukończą 14 lat);
 2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Program szkolenia:

WIEDZA TEORETYCZNA

 1. Przepisy.
  - wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej
  - prawo drogi,
  - sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
  - sygnały wzywania pomocy,
  - znaki żeglugowe,
  - wypadki i awarie
  - zasady postępowania,
  - elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
  - etykieta jachtowa
  – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
 2. Budowa i obsługa jachtu.
  - nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
  - zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
  - zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.
 3. Teoria żeglowania.
  - wiatr rzeczywisty i pozorny,
  - kursy jachtu względem wiatru,
  - siły działające na jacht,
  - zawietrzność i nawietrzność,
  - współpraca żagli,
  - działanie steru,
  - stateczność jachtu.
 4. Locja.
  - oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
  - żegluga na rzece,
  - elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych
  – śluza, jaz,
  - elementarne wiadomości o:
  a) oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
  b) księgach locji,
  c) spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
  d) mapach morskich.
 5. Ratownictwo.
  - środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
  - zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
  - wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
  - podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
  - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
  - ratownictwo brzegowe,
  - Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
  - podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
  - żegluga w niebezpiecznych warunkach.
 6. Teoria manewrowania.
  - zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
  - umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).
 7. Meteorologia.
  - podstawowe wiadomości o wiatrach
  – znajomość skali Beauforte’a,
  - podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
  - niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  - znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
  - podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
 8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
  - taklowanie jachtu, klar jachtu,
  - obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
  - zasady cumowania jachtu,
  - umiejętność wiosłowania,
  - obsługa silnika zaburtowego,
  - umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.
 2. Prace bosmańskie.
  - umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  - podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
 3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:
  - manewry podstawowe:
  - zwrot przez sztag,
  - zwrot przez rufę,
  - odejście od nabrzeża,
  - dojście do nabrzeża,
  - alarm „człowiek za burtą”.
  - manewry dodatkowe:
  - stawanie w dryf,
  - dojście do boi,
  - odejście od boi,
  - stawanie na kotwicy,
  - zejście z kotwicy.
 4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
  - manewry podstawowe:     
  - odejście od nabrzeża,
  - dojście do nabrzeża.
  - manewry dodatkowe:
  - dojście do boi,
  - odejście od boi,
  - holowanie pojedynczego jachtu.
 5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych na potrzeby kursantów, indywidualnie (instruktor – 1 kursant) lub w grupach do 4 – 5 kursantów. Według naszego planu każdy kursant musi przepływać 20 godzin za sterem.

Czas trwania kursu indywidualnego: 30 godzin praktyki ( od kilku dni do kilku tygodni); w tym 20 godzin za sterem; 5 godzin w załodze; 5 godzin żeglowania samodzielnego ( przy asekuracji instruktora z łodzi asekuracyjnej).

Czas trwania kursu grupowego (4-5 osób w załodze): 80 godzin praktyki ( od 2 tygodni do kilku tygodni); w tym 20 godzin za sterem; 60 godzin w załodze.

Zajęcia teoretyczne

W programie jest 8 nieobowiązkowych wykładów. Wykłady odbywają się po zajęciach praktycznych na przystani lub w sali wykładowej.

Akwen

Jezioro Czos, Mrągowo, przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego "Na fali".

Sprzęt

Jacht regatowo-turystyczny „Omeżka” klasy Omega; jacht turystyczny, kabinowy „Przygoda”; jacht kabinowy, szkoleniowy „Biały Mazur”. Kursanci uczą się manewrowania zwrotną omegą jak również bardziej statecznymi jachtami kabinowymi. W pogotowiu zawsze czeka motorówka asekuracyjna.

Nasze jachty

Kadra szkoleniowa

Instruktorzy PZŻ, instruktorzy i trenerzy żeglarstwa, zawodnicy Klubu Sportowego „Baza” Mrągowo.

Zakwaterowanie

Kursanci podczas szkolenia mogą nieodpłatnie spać na naszych jachtach. Zapraszamy również do skorzystania z hoteli i pensjonatów nad Jeziorem Czos w Mrągowie.

 

Żeglarski kurs dla początkujących. (3 dni po 2 godziny dziennie).

W podstawowej wersji nasz system szkolenia obejmuje 3-dniowy cykl 2-godzinnych zajęć na wodzie indywidualnych lub w grupach. Kurs nie jest zakończony egzaminem.

Kurs żeglarski z instruktorem, czarter jachtów kabinowych:

„Biały Mazur” –długość 7,35m, załoga 9 osób; „Przygoda” – długość 6,85m, załoga 6 osób oraz otwartopokładowych: „Omeżka” – omega regatowo-turystyczna; asekuracja z lądu i wody.

Swobodne pływanie na akwenie, ostrzenie, odpadanie, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, zachowanie się na jachcie w trudnych warunkach pogodowych, nauka węzłów żeglarskich, podstawy teorii żeglowania. Program dostosowujemy do konkretnych potrzeb naszych kursantów.

Cena: 400zł (szkolenie indywidualne).

Szkolenia rozpoczynamy w maju, a kończymy w październiku. Informacja o aktualnych szkoleniach pod numerem telefonu: 602 306 478. Zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów (popołudnia, weekendy itd). 

 

Szkolenie przed rejsem

Szkolenie dla świeżo upieczonych żeglarzy lub takich którzy mieli dużą przerwę w żeglowaniu, chcących poszerzyć lub odnowić swoje umiejętności żeglarskie. Nauka manewrów przydatnych podczas rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

W podstawowej wersji nasz system szkolenia obejmuje 3-dniowy cykl 2-godzinnych zajęć na wodzie indywidualnych lub w grupach. Kurs nie jest zakończony egzaminem.

Czas trwania szkolenia: 3dni po 2 godziny dziennie.  

Kurs żeglarski z instruktorem, czarter jachtów kabinowych: „Biały Mazur” –długość 7,35m, załoga 9 osób; „Przygoda” – długość 6,85m, załoga 6 osób oraz otwartopokładowych: „Omeżka” – omega regatowo-turystyczna; asekuracja z lądu i wody.

Nasze jachty

Przypomnienie podstawowych manewrów: swobodne pływanie na akwenie, ostrzenie, odpadanie, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, zachowanie się na jachcie w trudnych warunkach pogodowych, nauka węzłów żeglarskich, podstawy teorii żeglowania.

Przepisy żeglarskie, obsługa jachtu i silnika, manewrowanie w porcie na silniku, cumowanie, kotwiczenie, kładzenie i stawianie masztu, dobijanie do brzegu, dobieranie i trym żagli, zachowanie się w trudnych warunkach pogodowych. Program dostosowujemy do konkretnych potrzeb naszych kursantów.

Cena: 400zł (szkolenie indywidualne)

Szkolenia rozpoczynamy w maju, a kończymy w październiku. Informacja o aktualnych szkoleniach pod numerem telefonu: 602 306 478. Zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów (popołudnia, weekendy itd). 

Trening przed regatami

Szkolenie przygotowujące do regat żeglarskich.

W podstawowej wersji nasz system szkolenia obejmuje 3-dniowy cykl 2-godzinnych zajęć na wodzie indywidualnych lub w grupach.

Szkolenie żeglarskie z instruktorem, czarter jachtów kabinowych: „Biały Mazur” –długość 7,35m, załoga 9 osób; „Przygoda” – długość 6,85m, załoga 6 osób oraz otwartopokładowych: „Omeżka” – omega regatowo-turystyczna; asekuracja z lądu i wody.

Nasze jachty

Nauka przepisów regatowych, taktyki regatowej, trymu żagli, techniki prowadzenia jachtu oraz wykonywania manewrów podczas regat. Program dostosowujemy do konkretnych potrzeb naszych kursantów.

Cena: 400zł (szkolenie indywidualne).

Szkolenia rozpoczynamy w maju, a kończymy w październiku. Informacja o aktualnych szkoleniach pod numerem telefonu: 602 306 478. Zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów (popołudnia, weekendy itd). 

Lekcje żeglarstwa

Wypożyczenie jachtu razem z instruktorem: 100zł/godzina.

 

Szkolenia - windsurfing

Lekcje windsurfingu

 • wypożyczenie deski z żaglem: 30zł/h,
 • instruktor i wypożyczenie 1 deski z żaglem: 100zł ( 1 kursant, 1 instruktor),
 • instruktor i wypożyczenie 2 desek z żaglem: 130zł ( 2 kursantów, 1 instruktor).

Podane ceny mogą ulec zmianie.

 


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Pliki Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia