Szkolenia i egzaminy

Szkolenia – sporty motorowodne

Kurs i egzamin na patent sternika motorowodnego

Najbliższy egzamin: Sternik Motorowodny, 26 maja 2024 r, jezioro Czos w Mrągowie, Gościniec Molo, kontakt tel. 602 306 478.

Miejsce i czas szkolenia:
Szkolenia i egzaminy odbywają się w Mrągowie na jeziorze Czos od kwietnia do końca września.

Zapisy: tel. 602 306 478.

Organ wydający patent: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Uprawnienia:
Sternik Motorowodny jest uprawniony do: prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej. Osoby z patentem sternika motorowodnego mające nieskończone 16 lat, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

  • Ukończyła 14 rok życia,
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

CENY KURSU

450 zł*

nowi kursanci

200 zł*

kursanci, którzy zdali na patent żeglarza jachtowego w „Na fali”

*cena nie zawiera opłaty za egzamin i opłaty za wydanie patentu

Opłata za egzamin: 250 zł lub 125zł (ze zniżką uczniowską). Opłata do Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za wydanie patentu: 50 zł lub 25 zł (ze zniżką uczniowską).

Kurs i egzamin na licencję do holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających

Miejsce i czas szkolenia:
Szkolenia i egzaminy w Mrągowie na jeziorze Czos od kwietnia do końca września.

Zapisy: tel. 602 306 478.

Organ wydający licencję: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Uprawnienia:
Patent uprawnia do holowania narciarza wodnego oraz innych obiektów służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów motorowych i żaglowych.

CENA ZA KURS

400 zł*

*cena nie zawiera opłaty za egzamin i opłaty za wydanie patentu

Opłata za egzamin: 250 zł lub 125zł (ze zniżką uczniowską). Opłata do Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za wydanie patentu: 50 zł lub 25 zł (ze zniżką uczniowską).

Galeria zdjęć