Szkolenia i egzaminy

Szkolenia – żeglarstwo

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego

Najbliższy egzamin: Żeglarz Jachtowy, jezioro Czos, Mrągowo, najbliższy egzamin czerwiec/lipiec 2024, kontakt tel. 602 306 478.

Miejsce i termin szkolenia: Szkolenia i egzaminy odbywają się w Mrągowie na jeziorze Czos od kwietnia do końca września.

Zapisy: tel. 602 306 478.

Organ wydający patent: Polski Związek Żeglarski.

Kurs żeglarski dla osób zaczynających przygodę z żeglarstwem zakończony egzaminem. Daje możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego.

Uprawnienia:
Żeglarz jachtowy jest uprawniony do:

 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych;
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

 • Ukończyła 14 rok życia (młodsi mogą odbyć szkolenie i przystąpić do egzaminu gdy ukończą 14 lat);
 • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Program szkolenia:

 1. Przepisy.
  – wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej – prawo drogi,
  – sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
  – sygnały wzywania pomocy,
  – znaki żeglugowe,
  – wypadki i awarie – zasady postępowania,
  – elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
  – etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
 2. Budowa i obsługa jachtu.
  – nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
  – zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
  – zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.
 3. Teoria żeglowania.
  – wiatr rzeczywisty i pozorny,
  – kursy jachtu względem wiatru,
  – siły działające na jacht,
  – zawietrzność i nawietrzność,
  – współpraca żagli,
  – działanie steru,
  – stateczność jachtu.
 4. Locja.
  – oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
  – żegluga na rzece,
  – elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
  – elementarne wiadomości o:
  a) oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
  b) księgach locji,
  c) spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
  d) mapach morskich.
 5. Ratownictwo.
  – środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
  – zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
  – wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
  – podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
  – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
  – ratownictwo brzegowe,
  – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
  – podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
  – żegluga w niebezpiecznych warunkach.
 6. Teoria manewrowania.
  – zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
  – umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).
 7. Meteorologia.
  – podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
  – podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
  – niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  – znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
  – podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
 8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
 1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
  – taklowanie jachtu, klar jachtu,
  – obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
  – zasady cumowania jachtu,
  – umiejętność wiosłowania,
  – obsługa silnika zaburtowego,
  – umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.
 2. Prace bosmańskie.
  – umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  – podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
 3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:
  – manewry podstawowe:
  – zwrot przez sztag,
  – zwrot przez rufę,
  – odejście od nabrzeża,
  – dojście do nabrzeża,
  – alarm „człowiek za burtą”.
  – manewry dodatkowe:
  – stawanie w dryf,
  – dojście do boi,
  – odejście od boi,
  – stawanie na kotwicy,
  – zejście z kotwicy.
 4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
  – manewry podstawowe:
  – odejście od nabrzeża,
  – dojście do nabrzeża.
  – manewry dodatkowe:
  – dojście do boi,
  – odejście od boi,
  – holowanie pojedynczego jachtu.
 5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Zajęcia praktyczne:
Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych na potrzeby kursantów, indywidualnie (instruktor – 1 kursant) lub w grupach do 4 – 5 kursantów. Według naszego planu każdy kursant musi przepływać 20 godzin za sterem.

Czas trwania kursu indywidualnego: 30 godzin praktyki ( od kilku dni do kilku tygodni); w tym 20 godzin za sterem; 5 godzin w załodze; 5 godzin żeglowania samodzielnego ( przy asekuracji instruktora z łodzi asekuracyjnej).

Czas trwania kursu grupowego (4-5 osób w załodze): 80 godzin praktyki ( od 2 tygodni do kilku tygodni); w tym 20 godzin za sterem; 60 godzin w załodze.

Zajęcia teoretyczne:
W programie jest 8 nieobowiązkowych wykładów. Wykłady odbywają się po zajęciach praktycznych na przystani lub w sali wykładowej.

Akwen:
Jezioro Czos, Mrągowo, przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego „Na fali”.

Sprzęt:
Jacht regatowo-turystyczny „Omeżka” klasy Omega; jacht turystyczny, kabinowy „Przygoda”; jacht kabinowy, szkoleniowy „Biały Mazur”. Kursanci uczą się manewrowania zwrotną omegą jak również bardziej statecznymi jachtami kabinowymi. W pogotowiu zawsze czeka motorówka asekuracyjna.

Kadra szkoleniowa:
Instruktorzy PZŻ, instruktorzy i trenerzy żeglarstwa, zawodnicy Klubu Sportowego „Baza” Mrągowo.

Zakwaterowanie:
Kursanci podczas szkolenia mogą nieodpłatnie spać na naszych jachtach. Zapraszamy również do skorzystania z hoteli i pensjonatów nad Jeziorem Czos w Mrągowie.

CENY KURSU

1500 zł*

nowi kursanci

200 zł*

zawodnicy po sprawdzeniu umiejętności

*cena nie zawiera opłaty za egzamin i opłaty za wydanie patentu

Opłata za egzamin: 250 zł lub 125zł (ze zniżką uczniowską). Opłata do Polskiego Związku Żeglarskiego  za wydanie patentu: 50 zł lub 25 zł (ze zniżką uczniowską).

Żeglarski kurs dla początkujących

Czas trwania szkolenia:
W podstawowej wersji nasz system szkolenia obejmuje 3-dniowy cykl 2-godzinnych zajęć na wodzie indywidualnych lub w grupach. Kurs nie jest zakończony egzaminem.

Sprzęt:
„Biały Mazur” –długość 7,35m, załoga 9 osób; „Przygoda” – długość 6,85m, załoga 6 osób oraz otwartopokładowych: „Omeżka” – omega regatowo-turystyczna; asekuracja z lądu i wody.

Program szkolenia:
Swobodne pływanie na akwenie, ostrzenie, odpadanie, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, zachowanie się na jachcie w trudnych warunkach pogodowych, nauka węzłów żeglarskich, podstawy teorii żeglowania. Program dostosowujemy do konkretnych potrzeb naszych kursantów.

Termin szkolenia:
Szkolenia rozpoczynamy w maju, a kończymy w październiku. Informacja o aktualnych szkoleniach pod numerem telefonu: 602 306 478. Zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów (popołudnia, weekendy itd).

CENA ZA KURS

600 zł

szkolenie indywidualne

Szkolenie przed rejsem

Szkolenie dla świeżo upieczonych żeglarzy lub takich którzy mieli dużą przerwę w żeglowaniu, chcących poszerzyć lub odnowić swoje umiejętności żeglarskie. Nauka manewrów przydatnych podczas rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

W podstawowej wersji nasz system szkolenia obejmuje 3-dniowy cykl 2-godzinnych zajęć na wodzie indywidualnych lub w grupach. Kurs nie jest zakończony egzaminem.

Czas trwania szkolenia: 3 dni po 2 godziny dziennie.

Sprzęt:
„Biały Mazur” –długość 7,35m, załoga 9 osób; „Przygoda” – długość 6,85m, załoga 6 osób oraz otwartopokładowych: „Omeżka” – omega regatowo-turystyczna; asekuracja z lądu i wody.

Program szkolenia:
Przypomnienie podstawowych manewrów: swobodne pływanie na akwenie, ostrzenie, odpadanie, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, zachowanie się na jachcie w trudnych warunkach pogodowych, nauka węzłów żeglarskich, podstawy teorii żeglowania.

Przepisy żeglarskie, obsługa jachtu i silnika, manewrowanie w porcie na silniku, cumowanie, kotwiczenie, kładzenie i stawianie masztu, dobijanie do brzegu, dobieranie i trym żagli, zachowanie się w trudnych warunkach pogodowych. Program dostosowujemy do konkretnych potrzeb naszych kursantów.

Termin szkolenia:
Szkolenia rozpoczynamy w maju, a kończymy w październiku. Informacja o aktualnych szkoleniach pod numerem telefonu: 602 306 478. Zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów (popołudnia, weekendy itd).

CENA

600 zł

szkolenie indywidualne

Trening przed regatami

Szkolenie przygotowujące do regat żeglarskich.

Czas trwania szkolenia:
W podstawowej wersji nasz system szkolenia obejmuje 3-dniowy cykl 2-godzinnych zajęć na wodzie indywidualnych lub w grupach.

Sprzęt:
„Biały Mazur” –długość 7,35m, załoga 9 osób; „Przygoda” – długość 6,85m, załoga 6 osób oraz otwartopokładowych: „Omeżka” – omega regatowo-turystyczna; asekuracja z lądu i wody.

Program szkolenia:
Nauka przepisów regatowych, taktyki regatowej, trymu żagli, techniki prowadzenia jachtu oraz wykonywania manewrów podczas regat. Program dostosowujemy do konkretnych potrzeb naszych kursantów.

Termin szkolenia:
Szkolenia rozpoczynamy w maju, a kończymy w październiku. Informacja o aktualnych szkoleniach pod numerem telefonu: 602 306 478. Zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów (popołudnia, weekendy itd).

CENA

600 zł

szkolenie indywidualne

Lekcje żeglarstwa

Wypożyczenie jachtu razem z instruktorem:

CENA

200 zł/godz.

Galeria zdjęć